Over ons

WEINIG KANSEN

Binnen de Tanzaniaanse maatschappij zijn er vrijwel geen mogelijkheden voor jongeren die lijden aan een lichte verstandelijke handicap om zichzelf te ontwikkelen. Vergist u zich niet want men is over het algemeen zeker vriendelijk en beleefd met mensen met een handicap, maar de kans om zich te ontwikkelen en ontplooien is vrijwel afwezig.

TALENT OPSPOREN EN ONTWIKKELEN

Dat kan niet, zegt de Your Talent, Your Future stichting. Mensen met een licht verstandelijke handicap bezitten net zoals een ieder kwaliteiten, talenten en de potentie om uit te kunnen groeien tot een creatieve kunstenaar, pop- of voetbalster , De Your Talent, Your Future stichting zoekt in de dorpen van Tanzania talentvolle jongeren met een licht verstandelijke handicap om ze te helpen in hun leven.

KANSARME JONGEREN

De Your Talent, Your Future stichting streeft ernaar om kansarme jongeren in Tanzania zich te laten ontwikkelen tot een zelfredzaam individu. Hierbij richt de Your Talent, Your Future stichting zich specifiek op kansarme jongeren in de dorpen van Tanzania met een licht verstandelijke handicap.


PROFESSIONELE BEGELEIDING

Vanuit de talenten die deze jongeren hebben zet de stichting zich in om de jongere dit talent te laten gebruiken ter ontwikkeling van zijn leven. De stichting zorgt voor materiële voorzieningen en zet lokale hulpverleners en professionals in om dit te bewerkstelligen.


"Laten we onze krachten bundelen, zodat jij op jouw eigen benen kunt staan"

Onze missie


Jongeren met een licht verstandelijke handicap in een ontwikkelingsland als Tanzania bezitten ook talenten en zijn erg gemotiveerd om deze talenten te tonen aan de wereld. Echter is het in vrijwel alle gevallen zo, dat ze hier de kans niet voor hebben. Dit kan komen doordat het gezin waarin ze opgroeien arm is, of dat er geen voorzieningen bestaan zoals een club of school waarbij ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Zelfs al zijn deze voorzieningen er in de buurt, dan zijn er vaak nog altijd niet genoeg inkomsten voor een gezin om hun kind er in te schrijven. Soms is het ook zo dat gezinnen andere prioriteiten hebben dan hun kinderen zichzelf volledig te laten ontwikkelen. De Your Talent, Your Future stichting streeft ernaar om jongeren uit dorpen met een licht verstandelijke handicap die daadwerkelijk specifieke talenten bezitten waarvan de volledige potentie geëxploiteerd kan worden te ondersteunen zodat ze een humaan bestaan kunnen opbouwen in hun leven.

Onze Visie


De Your Talent, Your Future stichting wil graag voor iedereen die ervoor in aanmerking komt hierin voorzien.Voorzieningen die door een regering of een bevolking zelf in de dorpen niet als prioriteit worden gezien of niet volledig benut worden levert de Your Talent, Your Future stichting aan. Jongeren met een licht verstandelijke handicap krijgen binnen deze voorzieningen de kans om zich te bewijzen en te groeien tot een sterk individu met een solide basis in het leven

Het bestuur

Bestuurders*:

Voorzitter - Juste Delachance
Secretaris/ Penningmeester - drs. Emmanuel Keuren

*bestuurders zijn onbezoldigd